HomeLiteraryKalawang

LITERARY

Ni Jepoy

sa tanikala ng dalita ako’y naigapos
paang sana’y malaya ay patuloy
hindi makaalpas sa kinaroroonan
kadiliman ang nagsilbing kulungan
kayumangging kinalawang
hapdi’t kirot sa aking kalamnan
sa aking pagpipilit na makaalpas
mahigpit ang tanikalang dahas
kailan mapapawi ang dalita?
pag ang pagkadayukdok sa kasarinlan
ay tapos na?