HomeLiteraryNakapako sa Crus ang Mundo

LITERARY

Ni Ebra B. Miana

Likha ng may lumikha
Bahid ay gintong kayamanan
Nalikhang walang alinlangan
Unti-unting sinasakop ng dilim
Ngunit may pangakong buhay
Kalong pa rin ang bungang paslit
Ng isang mapait na kahapon
Pagsisisi ay huli na kaya?
Minsang pagkadapa sa putikan
Kapalit ay sumpa ng sanlibutan
Tinalikuran na siya…
Pinabayaan na…
inang bayan…
Nakapako sa krus ang mundo!