HomeLiteraryKanta ng Isang Agila

LITERARY

Ni Gary Bryle T. Idmilao

Mahirap makinig
Sa musika na wala sa tinig
Kanta ng isang agila
Mangyari ba ang hiwaga?
Lahat ba ay matupad?
May pakinabang ba ang kapuspalad?
Marami nang nakarinig
Sa kanta ng isang agila
Nakita na ng marami
Ang hangin sa mga bibig
Na walang katuparan