LITERARY

BUHAY
By: Pern-o-graphy

Asul pala ang kulay ng kapayapaan

Tsaka ko lang kasi  kinilala

Nung minsa’y nasa sa sapa

Nagtampisaw, mag-isa

 

Itim pala ang kulay ng lumbay

Tsaka ko lang kasi napagnilay

Nung minsan akong hinalay

Binulag, dusa ng buhay